Направете профилактика на техниката си сега!

Профилактиката включва цялостно разглобяване на лаптопа и пълно почистване от прах, трохи и други замърсявания + смяна на термо пасти.

Смяната на термо пастите е задължителен процес, който предотвратява прегряване на лаптопа и осигурява нормалната му работа.