Облачни услуги

Quick Fix | Testing & Feedback | Fast Return

Облачните услуги обхващат различните услуги и решения, които могат да бъдат получени, трансферирани, запазени и създадени в реално време през Интернет. Облакът комбинира нуждата от виртуализация и автоматизиране с разходна и енергийна ефективност. Наред с това, че осигурява по-ниски разходи, той има множество други предимства, като гъвкавост на услугата и бизнес оптимизация чрез групиране и стандартизиране на процесите. Едно от основните предимства на облачните услуги е възможността да се осигури оптимално натоварване на използваните от сървъри и дискови масиви ресурси. Докато понастоящем повечето компании натоварват на около 20% ползваните от тях ресурси, с облачните услуги могат да увеличат тази стойност до 90%, като използват толкова ресурси колкото са им необходими към момента. Освен това, облачните технологии съкращават изключително много сроковете за осигуряване на ИТ ресурси.

Облачните услуги, които предлагаме са:

– Хостинг – Споделеният хостинг или shared hosting е най-популярният вид уеб хостинг услуги. Нарича се така, защото на един сървър има определен брой потребители (уеб сайтове), които си поделят изчислителните му ресурси, дисковото пространство и инсталираните на машината софтуерни приложения. Всеки потребител получава отделна сметка с определени граници и параметри (дисково пространство, реализиран трафик, брой бази данни и т.н.). За управление на сметката се използва софтуер за автоматизация на уеб сървъри, или както популярно се нарича контролен панел. Контролният панел позволява на потребителите да управляват различните услуги (уеб, FTP, бази данни и т.н.) и хостинг сметките си като цяло. Най-разпространените хостинг контролни панели са Cpannel и Плеск и са лицензирани и платени софтуерни продукти. Други популярни комерсиални контролни панели са DirectAdmin, Hosting Controller, H-Sphere.

– Електронна поща – Чрез този тип хостинг потребителят може да избегне ползването на услугите на безплатните уеб пощи в Интернет. E-mail адресът name@domain.tld може да бъде с името на хостинг провайдъра, а може да бъде и с името на домейна, който потребителят е регистрирал. Повечето хостинг провайдъри дават възможност за достъп до пощенските кутии през уеб интерфейс или чрез мейл клиент, инсталиран на компютъра на потребителя, използващ протоколите POP3 и IMAP. При mail хостинга потребителят има възможност за създаване на множество пощенски кутии с едно и също TLD (домейн от първо ниво) име на домейн.

– Виртуализация – Технологията, която позволява висока степен на оползотворяване на хардуера и която е най-важният фактор в облачната структура, където всеки физически сървър е разделен на множество виртуални сървъри. Всеки един виртуален сървър действа като самостоятелен такъв и може да има собствена операционна система и да предоставя достъп до определен набор от софтуерни програми и приложения.

Попитай
 • Memory Upgrade
 • All Brands Repair
 • Virus/Spyware Removal
 • Battery Replacement
 • Mac Diagnostic Service
 • Mac Water Damage Repair
 • 30 Days Warranty
 • Memory Upgrade/Replacement
 • Water Damage Repair
 • Cracked hinges or Panels
 • LCD Screen Repair
 • Hard drive Repair
 • Water Damage Repair
 • Laptop LCD Screen Repair
Отлично обслужване. Бързо и коректно решаване на задачите. Удоволствие да се работи с тях. Безупречно отношение и доверие.
УниБИТ

Денис Кънев

Координатор информационни технологии, УниБИТ
Добро обслужване и професионално отношение. Бързо справяне с проблемите. За в бъдеще бихме работили пак с тях.
Технически университет

проф. В. Обретенов

Завеждащ катедра "Водни турбини", ТУ-София