Изграждане на мрежи

Quick Fix | Testing & Feedback | Fast Return

Oптични мрежи

Проектиране, изграждане и поддръжка на оптични мрежи (PON, FTTx) за високоскоростен пренос на данни.Заваряване на оптични влакна, монтаж на оптични муфи и ODF.Измерване с OTDR и изготвяне на протоколи от измерванията.Локализиране и отстраняване на повреди и аварии в оптични кабелни мрежи.Доставка и системна интеграция на пасивно и активно оптично мрежово оборудване. Доставка, конфигуриране и поддръжка на маршрутизатори (рутери), комутатори (суичове), защитни стени (файърлоу), OLT, ONU, медия конвертори, SFP и XFP модули.

Виртуални частни мрежи – VPN

Проектиране, изграждане и поддръжка на виртуални частни мрежи – VPN за осигуряване на сигурна и надеждна отдалечена връзка до информационните ресурси на фирмата.Проектиране, изграждане и поддръжка на виртуални частни мрежи – VPN за осигуряване на сигурна, бърза и надеждна връзка между физически отдалечено разположените офиси на фирмата посредством ИнтернетШифроване на VPN връзката с най-съвременните криптографски техники.

Кабелни LAN мрежи

Проектиране, изграждане и поддръжка на кабелни Ethernet мрежи (cat. 5E, cat. 6, cat. 6A, cat. 7) и безжични Wi-Fi мрежи (802.11n, 802.11ac, 802.11ax) за високоскоростен пренос на данни.Доставка и системна интеграция на пасивно и активно мрежово оборудване.Доставка, конфигуриране и поддръжка на маршрутизатори (рутери), комутатори (суичове), защитни стени (файърлоу), безжични точки за достъп (Wi-Fi аксес пойнт).

Сертифициране на Ethernet мрежи (cat. 5E, cat. 6, cat. 6A, cat

Wi-Fi (безжични) мрежи

Проектиране, изграждане и поддръжка на безжични Wi-Fi мрежи (802.11n, 802.11ac, 802.11ax) за високоскоростен пренос на данни.Доставка и системна интеграция на пасивно и активно мрежово оборудване.Доставка, конфигуриране и поддръжка на маршрутизатори (рутери), комутатори (суичове), защитни стени (файърлоу), контролери за безжични точки за достъп (Wi-Fi аксес пойнт), безжични точки за достъп (Wi-Fi аксес пойнт).

Попитай
  • ОПТИЧНИ МРЕЖИ
  • ОФИС LAN  WI-FI
  • ВИРТУАЛНИ ЧАСТНИ МРЕЖИ
  • ПОДДРЪЖКА
  • КОНСУЛТАЦИИ
Отлично обслужване. Бързо и коректно решаване на задачите. Удоволствие да се работи с тях. Безупречно отношение и доверие.
УниБИТ

Денис Кънев

Координатор информационни технологии, УниБИТ
Добро обслужване и професионално отношение. Бързо справяне с проблемите. За в бъдеще бихме работили пак с тях.
Технически университет

проф. В. Обретенов

Завеждащ катедра "Водни турбини", ТУ-София